Szczecinecka Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Warcisława IV nr 14a
78-400 Szczecinek
NIP: 673-000-62-54

Konto bankowe: PKO BP o/Szczecinek
84 1020 2791 0000 7202 0009 6859

Sekretariat / Fax 94 37 432 79
Centrala: 94 37 438 22

sekretariat@szsm.szczecinek.pl

Godziny pracy spółdzielni:

poniedziałek, środa, czwartek, piątek od godz. 7:00 do 15:00
wtorek od godz. 8:00 do 16:00


Kasa spółdzielni czynna jest:

Poniedziałek, Środa, Czwartek, Piątek - w godzinach 8:00 - 14:00.

Wtorek - w godzinach 9:00 - 15:00.

 

Zarząd przyjmuje interesantów w każdy wtorek w godzinach od 13:00 - 15:30


Ważniejsze numery:

Administracja Wschód: 94 37 436 01
Administracja Śródmiejska: 94 37 237 37
Administracja Zachód: 94 37 452 33
Pogotowie techniczne: 604 981 982

Wykaz wszystkich telefonów →