Szczecinecka Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Warcisława IV nr 14a
78-400 Szczecinek
NIP: 673-000-62-54

Konto bankowe: PKO BP o/Szczecinek
84 1020 2791 0000 7202 0009 6859

Sekretariat / Fax 94 37 432 79
Centrala: 94 37 438 22

sekretariat@szsm.szczecinek.pl

Godziny pracy spółdzielni:

poniedziałek, środa, czwartek, piątek od godz. 7:00 do 15:00
wtorek od godz. 8:00 do 16:00

W związku ze stanem epidemii związanym z wirusem Covid-19 zwracamy się z prośbą do mieszkańców o ograniczenie do niezbędnych ilości spraw załatwianych osobiście w biurze Spółdzielni i siedzibach administracji osiedlii.

Z uwagi na powyższe obecne godziny przyjęć interesantów: Poniedziałek - Piątek w godzinach 9:00 - 13:00.


Kasa spółdzielni czynna jest:

poniedziałek - piątek w godzinach: 9:00 - 13:00

Informujemy, że z uwagi na zagrożenie epidemiczne osoby wpłacające wpuszczane są do siedziby spółdzielni pojedyńczo. Przypominamy o obowiązku stosowania środków ochrony indywidualnej - ochrony rąk i twarzy od 16.04.2020 r.

Zarząd przyjmuje interesantów w każdy wtorek w godzinach od 13:00 - 15:30


Ważniejsze numery:

Administracja Wschód: 94 37 436 01
Administracja Śródmiejska: 94 37 237 37
Administracja Zachód: 94 37 452 33
Pogotowie techniczne: 604 981 982

Wykaz wszystkich telefonów →