PRZES ZARZĄDU:

PAWEŁ WRONOWSKI - ukończył studia wyższe na Politechnice Koszalińskiej na kierunku Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie. Posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami          budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń. Wieloletni praktyk budowlany. Stale podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w licznych kursach i szkoleniach z zakresu zarówno prawa budowlanego jak i funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych.

 

ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU - GŁÓWNY KSIĘGOWY:

MARIOLA RUDNICKA - ukończyła studia wyższe na Politechnice Koszalińskiej na kierunku Ekonomia Menadżerska oraz studia podyplomowe o kierunku Rachunkowość na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu i o kierunku Gospodarka Nieruchomościami na Politechnice Koszalińskiej. Posiada certyfikat księgowy nadany przez Ministra Finansów, licencję zawodową w zakresie zarządzania nieruchomościami oraz certyfikat kompetencji Zarządcy Nieruchomości nadany przez ZRSM RP. Od 14 lat Biegły Sądowy z zakresu księgowości i podatków przy Sądzie Okręgowym w Koszalinie. Stale podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w licznych kursach i szkoleniach z zakresu funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych. Posiada uprawnienia lustratora nadane przez Krajową Radę Spółdzielczą.