Dział Członkowsko-Mieszkaniowy wykonuje czynności związane z bieżącą obsługą mieszkańców i właścicieli lokali w takich sprawach jak:

  •  Sprzedaż i nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, użytkowego i garażu,
  •  Sprzedaż i nabycie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego, użytkowego i garażu
  •  Zgłoszenie nabycie spadku lokalu mieszkalnego, użytkowego i garażu
  •  Zgłoszenie zgonu właściciela lub współwłaściciela lokalu
  •  Zgłoszenie zmiany danych osobowych, np. nazwiska, adresu do korespondencji
  •  Wydawanie zaświadczeń do notariusza do zbycia lokalu
  •  Wydawanie zaświadczeń do założenia księgi wieczystej
  •  Wydawanie duplikatów dokumentów (odpłatnie)

Miejsce złożenia dokumentów oraz kontakt:

Pokój nr 11 II piętro, telefon 94 37 438 22 wew. 30 lub poprzez email: sekretariat@szsm.szczecinek.pl

Wymagane dokumenty, w zależności od sprawy: