Nr pok.

Nazwa stanowiska

Nr telefonu

17

Sekretariat

94 374 38 22

20

Prezes Zarządu
- przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków

- przyjmowanie interesantów w sprawach techniczno-organizacyjnych

94 374 38 22

19

Zastępca Prezesa Zarządu – Główna Księgowa

- przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków
- przyjmowanie interesantów w sprawach finansowo-księgowych

94 374 38 22

34

Kierownik działu GZM
- wszelkie sprawy techniczne związane z  funkcjonowaniem działu Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi

wew. 41

35

Specjalista ds. Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi
- użytkowanie i najem garaży

- rozliczanie wykonania remontów instalacji elektrycznych, azart i domofonowych wraz z  kontrolą wykonania

wew. 39

35

Specjalista ds. Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi
- nadzór i rozliczenia prac remontowo-budowlanych
 - ubezpieczenia budynków

- użytkowanie i najem lokali użytkowych

wew. 43

28

Specjalista ds. Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi

- wydawanie warunków technicznych na remonty i modernizacje

- rozliczanie wywozu nieczystości

- rozliczanie dostaw ciepła do budynków

- gospodarka gruntowa

- rozliczanie ekwiwalentów za wymianę okien

wew. 42

27

Specjalista ds. Remontów i Inwestycji

- nadzór i rozliczenia prowadzonych inwestycji 

- nadzór i rozliczenia prac instalacyjnych - centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnych i gazowych.

wew. 44

26

Stanowisko kadrowo-samorządowe
- statuty, protokoły, regulaminy akty prawne S.M.

- obsługa Rady Nadzorczej

- obsługa Zarządu

- obsługa walnego zgromadzenia

wew. 28

25

Radca Prawny
- udzielanie wyjaśnień w sprawach prawnych dotyczących spółdzielni
- udzielanie wyjaśnień w sprawach statutowo-regulaminowych

wew. 27

36

Dział Członkowski
- sprawy członkowskie i własnościowe lokali
- przekształcenia własnościowe lokali

wew. 29

wew. 30

23

Księgowość

- zaświadczenia płacowe dla obecnych i byłych pracowników SM

wew. 31

24

Księgowość

- rozrachunki z tytułu opłat eksploatacyjnych oraz czynszów najmu lokali użytkowych,

wew. 26

38

Z-ca Głównego Księgowego
- udzielanie wyjaśnień w sprawach zaległości skierowanych na drogę postepowania sądowego

wew. 33

39

Księgowość

- płatności za faktury,

wew. 34

13

14

15

Dział Czynszów
- rozliczenia z tytułu opłat eksploatacyjnych za użytkowanie lokali mieszkalnych i garaży,

- wydawanie loginów do Internetowej Obsługi Kontrahenta

wew. 35
wew. 36
wew. 37

16

Kasa

wew. 38

11

Dzieł Rozliczeń Mediów

- rozliczenia z tytułu zużycia wody, centralnego ogrzewania,

- sprawdzanie stanów liczników,

- wydawanie loginów do Internetowej Obsługi Kontrahenta

wew. 60
wew. 72

 

ADMINISTRACJA OSIEDLOWE

 

 

Administracja "Śródmiejska" ul. Warcisława IV 14a

- bieżące sprawy eksploatacyjne

wew. 70

wew. 71

 

Administracja "Wschód" ul. Warcisława IV 14a
- bieżące sprawy eksploatacyjne

wew. 61

wew. 62

 

Administracja "Zachód" ul. Budowlanych 2
- bieżące sprawy eksploatacyjne

wew. 50

wew. 51

 

Pogotowie techniczne
- zgłaszanie awarii

604 981 982