Lp.

Nr pok.

Nazwa stanowiska

Nr telefonu

1

1a

Prezes Zarządu
- przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków

94 374 38 22

2

1b

Z-ca Prezesa Zarządu
- przyjmowanie interesantów w sprawach techniczno-organizacyjnych

94 374 38 22

3

14

Członek Zarządu - Główna Księgowa
- przyjmowanie interesantów w sprawach finansowo-księgowych

94 374 38 22

4

02

Specjalista ds. Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi
- użytkowanie i najem garaży

- rozliczanie wykonania remontów instalacji elektrycznych, azart i domofonowych wraz z  kontrolą wykonania

wew. 39

5

03

Specjalista ds. Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi
- nadzór i rozliczenia prac remontowo-budowlanych
- rozliczanie ekwiwalentów za wymianę okien

 - ubezpieczenia budynków

wew. 40

6

04

Specjalista ds. Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi

- wydawanie warunków technicznych na remonty i modernizacje

- rozliczanie wywozu nieczystości

- rozliczanie dostaw ciepła do budynków

- gospodarka gruntowa

wew. 42

7

06

Specjalista ds. Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi

- nadzór i rozliczenia prac remontowo-budowlanych
- użytkowanie i najem lokali użytkowych

wew. 43

8

05

Kierownik działu GZM
- wszelkie sprawy techniczne związane z  funkcjonowaniem działu Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi

wew. 41

9

09

Specjalista ds. Remontów i Inwestycji

- nadzór i rozliczenia prowadzonych inwestycji 

- nadzór i rozliczenia prac instalacyjnych - centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnych i gazowych.

wew. 44

10

014,015, 016

Dział Czynszów
- rozliczenia z tytułu opłat eksploatacyjnych za użytkowanie lokali mieszkalnych i garaży oraz zużycia wody,

- wydawanie loginów do Internetowej Obsługi Kontrahenta

wew. 35
wew. 36
wew. 37

11

017

Kasa

wew. 38

12

6

Księgowość

- płatności za faktury,

wew. 24

13

7

Księgowość

- wkłady mieszkaniowe i budowlane, uzgodnienie sald z dostawcami,

wew. 25

14

8

Księgowość

- rozrachunki z tytułu opłat eksploatacyjnych oraz czynszów najmu lokali użytkowych,

wew. 26

15

9

Radca Prawny
- udzielanie wyjaśnień w sprawach prawnych dotyczących spółdzielni
- udzielanie wyjaśnień w sprawach statutowo-regulaminowych

wew. 27

16

10

Stanowisko kadrowo-samorządowe
- statuty, protokoły, regulaminy akty prawne S.M.

- obsługa Rady Nadzorczej

- obsługa Zarządu

- obsługa walnego zgromadzenia

wew. 28

17

11

Dział Członkowski
- sprawy członkowskie i własnościowe lokali
- przekształcenia własnościowe lokali

wew. 30

18

12

Księgowość

- zaświadczenia płacowe dla obecnych i byłych pracowników SM

wew. 31

19

13

Z-ca Głównego Księgowego
- udzielanie wyjaśnień w sprawach zaległości skierowanych na drogę postepowania sądowego

wew. 33

20

 

Spółdzielczy Dom Kultury

- wynajem sali,

- działalność opiekuńczo - wychowawcza

- działalność słołeczno - kulturalna

wew. 29

21

 

Administracja "Śródmiejska" ul. Myśliwska 11c

- bieżące sprawy eksploatacyjne
- stany zużycia wody,

- wydawanie loginów do Internetowej Obsługi Kontrahenta

wew. 70

wew. 71

wew. 72

22

 

Administracja "Wschód" ul. Spółdzielcza 2
- bieżące sprawy eksploatacyjne
- stany zużycia wody

- wydawanie loginów do Internetowej Obsługi Kontrahenta

wew. 60

wew. 61

wew. 62

23

 

Administracja "Zachód" ul. Budowlanych 2
- bieżące sprawy eksploatacyjne
- stany zużycia wody

- wydawanie loginów do Internetowej Obsługi Kontrahenta

wew. 50

wew. 51

wew. 52

24

 

Pogotowie techniczne
- zgłaszanie awarii

604 981 982