Procedura załatwiania spraw związanych z rozliczeniem mieszkania z tytułu:

 • opłat eksploatacyjnych,
 • zużycia wody,
 • opłaty za gospodarkę odpadami komunalnymi,
 • centralnego ogrzewania
 • oraz dokonania zmiany adresu do korespondencji.


Miejsce złożenia dokumentów:

Sekretariat Szczecineckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Jednostki odpowiedzialne:

Dział Czynszów pok. 014, 015, 016 nr tel. 094 37 438 22 wew. 35, 36, 37

Wymagane dokumenty:

W zależności od sprawy:

 1. Oświadczenie o zmianie adresu do korespondencji.
 2. Pismo w sprawie przeksięgowania wpłaty.
 3. Pismo o rozliczenie C.O. w przypadku sprzedaży mieszkania.
 4. Wniosek o wypłatę oszczędności na centralnym ogrzewaniu.
 5. Podanie o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu.
 6. Oświadczenie o ilości zamieszkałych osób do naliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami.

Uwagi:

 1. Podanie we wniosku numeru telefonu oraz godzin, w których można uzyskać kontakt z wnioskodawcą może skrócić termin załatwienia sprawy.
 2. Za udzielenie informacji i wystawienie zaświadczeń pobierana jest opłata zgodnie z Regulaminem pobierania opłat za udzielanie informacji i wystawianie zaświadczeń przez Szczecinecką Spółdzielnię Mieszkaniową w Szczecinku.