INFORMACJA

dotycząca rozliczenia centralnego ogrzewania za 2023r

Szczecinecka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Szczecinku informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie warunków ustalania technicznej możliwości i opłacalności zastosowania ciepłomierzy, podzielników kosztów ogrzewania oraz wodomierzy do pomiaru ciepłej wody użytkowej, warunków wyboru metody rozliczania kosztów zakupu ciepła oraz zakresu informacji zawartych w indywidualnych rozliczeniach z dnia 7 grudnia 2021r (Dz.U. z 2021r poz.2273) oraz Regulaminem rozliczania kosztów zakupu ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody użytkowej w Szczecineckiej Spółdzielni Mieszkaniowej rozliczenia indywidualne kosztów ogrzewania za 2023r będą wykonywane zgodnie z rozdziałem VII oraz IX regulaminu rozliczania tj.:

 1. Część stałą od dostawcy ciepła (koszty stałe - opłata stała) - dzielona proporcjonalnie do powierzchni użytkowej lokali
 2. W przypadku lokali z opomiarowanymi łazienkami część zmienną od dostawcy ciepła (opłata zmienna) dzielona w proporcji:
  - 50 % koszty zmienne, dzielone proporcjonalnie do wskazań podzielników z uwzględnieniem współczynników korygujących zależnych od mocy grzejnika, a także współczynników wyrównawczych zużycia ciepła na ogrzewanie wynikające z położenia lokalu w bryle budynku
  - 50 % koszty stałe wspólne, dzielone proporcjonalnie do m2 powierzchni użytkowej lokali
 3. W przypadku lokali z nieopomiarowanymi łazienkami część zmienną od dostawcy ciepła (opłata zmienna) dzielona w proporcji
  - 45 % koszty zmienne, dzielone proporcjonalnie do wskazań podzielników z uwzględnieniem współczynników korygujących zależnych od mocy grzejnika, a także współczynników wyrównawczych zużycia ciepła na ogrzewanie wynikające z położenia lokalu w bryle budynku
  - 55 % koszty stałe wspólne, dzielone proporcjonalnie do m2 powierzchni użytkowej lokali

Zgodnie z powyższym regulaminem rozliczeń oraz rozporządzeniem w rozliczeniu należało określić minimalne, oraz maksymalne zużycie ciepła dla każdego lokalu. W przypadku przekroczenia maksymalnej obliczeniowej liczby jednostek dla lokalu, lub zużycia ilości jednostek poniżej obliczonego minimalnego zużycia jednostek w lokalu zostanie dokonana korekta rozliczenia.
Powyższe zmiany w rozliczeniu mają głownie na celu zmniejszenie wysokich dopłat w indywidualnych rozliczeniach dla lokali sąsiadujących z mieszkaniami pustymi lub w których zużycie ciepła jest minimalne.

Poniżej przedstawiamy przykłady rozliczeń w których pokazano:

- ilość zużytych jednostek w lokalu na średnim poziomie

- ilość zużytych jednostek poniżej minimalnego zużycia w lokalu

- ilość zużytych jednostek powyżej maksymalnego zużycia w lokalu