DZIAŁ GOSPODAROWANIA ZASOBEM MIESZKANIOWYM

Dział GZM wykonuje wszelkie czynności związane z eksploatacją, administracją i gospodarką zasobami mieszkaniowymi, w tym nadzór nad pracami remontowymi prowadzonymi przez wykonawców i ich koordynacją. Ponad to przeprowadza przetargi oraz zapytania na roboty budowlane.

Do zadań pracowników działu technicznego należy miedzy innymi:

 • nadzór nad robotami budowlanymi,
 • nadzór na robotami instalacyjnymi w zakresie wod.-kan., c.o., gaz,
 • nadzór na robotami elektrycznymi,
 • wydawanie warunków technicznych dotyczących remontów, przebudowy lokali,
 • wydawanie warunków na wymianę stolarki okiennej,
 • rozliczanie amortyzacji za wymianę stolarki okiennej,
 • wynajem oraz obsługa techniczna lokali użytkowych,
 • wynajem powierzchni reklamowych,
 • dzierżawa terenu,
 • wynajem garaży oraz obsługa techniczna garaży,
 • koordynacja rozliczenia C.O. i C.W.U.
 • rozpatrywanie reklamacji dotyczących rozliczenia C.O.,

UWAGA WAŻNE

 • W przypadku chęci umieszczenia reklamy lub ogłoszenia na klatkach schodowych należy złożyć  wniosek o umieszczenie reklamy, bilbordu, ogłoszeń na klatkach w formie pisemnej lub mailowo. Załącznikiem do wniosku winien być  projekt graficzny.
 • W przypadku zainteresowania którymś z naszych lokali  użytkowych należy złożyć  wniosek o zawarcie umowy najmu w formie pisemnej lub mailowo.
 • W przypadku zainteresowania którymś z naszych garaży  należy złożyć  wniosek o zawarcie umowy najmu w formie pisemnej lub mailowo.
 • Zgodnie z „Regulaminem zasad rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej” reklamacje dotyczące wykonanych odczytów należy zgłaszać w terminie 21 dni od daty otrzymania rozliczenia kosztów ogrzewania. Koszty nieuzasadnionej reklamacji obciążają użytkownika.