ZGŁASZANIE AWARII

Wszystkie bieżące awarie występujące na lokalach mieszkalnych oraz użytkowych oraz w ich częściach wspólnych należy zgłaszać do administracji osiedlowych lub na pogotowie techniczne.

MIEJSCE ZGŁASZANIA AWARII

Administracje osiedlowe:

Administracja

Telefon

Email

Wschód

ul. Spółdzielcza 2
78-400 Szczecinek         

94-37-436-01

wyślij zgłoszenie

Śródmiejska

ul. Myśliwska 11c
78-400 Szczecinek         

94-37-237-37

wyślij zgłoszenie

Zachód

ul. Budowlanych 2
78-400 Szczecinek           

94-37-452-33

wyślij zgłoszenie

Godziny otwarcia:

Poniedziałek, Środa, Czwartek, Piątek: 7:00 - 15:00
Wtorek: 7:00 - 16:00

Pogotowie techniczne:

Rodzaj

Telefon

Pogotowie techniczne

604 981 982

Godziny otwarcia:

Poniedziałek, Środa, Czwartek, Piątek: 7:00 - 15:00
Wtorek: 7:00 - 16:00
Sobota, Niedziela: Całodobowo

Ponad to pogotowie techniczne przyjmuje zgłoszenia awarii w dni wolne od pracy oraz w święta całodobowo.

W zgłoszeniu należy podać:

  • Adres występowania usterki,
  • Kontakt telefoniczny,
  • Krótki opis problemu,

 

CZAS USUNIĘCIA AWARII

Administracje osiedlowe:

Termin usunięcia usterek i uszkodzeń ustalony jest na 3 dni od zgłoszenia.

W przypadku przecieku gazu lub zwarcia instalacji elektrycznej – niezwłocznie.

Pogotowie techniczne:

Pogotowie Techniczne Spółdzielni zobowiązane jest do usunięcia awarii na  bieżąco lub do niezwłocznego zabezpieczenia w niezbędnym zakresie powstałych awarii do czasu rozpoczęcia pracy administracji osiedlowej (w szczególności awarii instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, gazowej i C.O. w obiektach Spółdzielni )

OPŁATY

Usunięcie awarii jest bezpłatne, chyba, że jest wynikiem dewastacji lub bezprawnej ingerencji w instalację bądź jest po stronie odpowiedzialności właściciela lub najemcy lokalu.