UZYSKANIE ZGODY NA RATALNĄ SPŁATĘ ZADŁUŻENIA

Procedura załatwiania spraw związanych z rozłożeniem na raty istniejącego zadłużenia z tytułu opłat eksploatacyjnych, czynszu najmu, wody oraz spraw zasądzonych.

Podstawa prawna:

Regulamin windykacji należności w Szczecineckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Szczecinku.

Wniosek o rozłożenie na raty:


Miejsce złożenia dokumentów:

Sekretariat Szczecineckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Jednostki odpowiedzialne:

W przypadkach:

  • 1. Zadłużenia w opłatach eksploatacyjnych z tytułu:
    • a) lokali mieszkalnych i garaży - Dział Czynszów pok. 014, 015, 016 nr tel. 94 37 438 22 wew. 35, 36, 37
    • b) lokali użytkowych – Czynsze lokali użytkowych pok. 8, tel. 94 37 438 22 wew. 26.
  • Nakazów zapłaty/postanowień/wyroków sądowych
    Z-ca Głównego Księgowego pok. 13 nr tel. 94 37 438 22 wew. 33


Uwagi:

  • Podanie we wniosku numeru telefonu oraz godzin, w których można uzyskać kontakt z wnioskodawcą może skrócić termin załatwienia sprawy.
  • W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Sekretariacie Szczecineckiej Spółdzielnia Mieszkaniowej.