Informacje kontaktowe do organizacji zrzeszających lokatorów budynków wielolokalowych

 

Komitet obrony praw lokatorów: https://lokatorzy.info.pl/kontakt/

  1. Targowa 22 03 – 729 Warszawa tel. 693 713 567, 609 444 686

Polskie Zrzeszenie Lokatorów http://pzl.krakow.prv.pl

  1. ks. F. Blachnickiego 7A 30 – 960 Kraków tel. +48 12 422 65 47 e-mail: pzl@xl.wp.pl

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Właścicieli Nieruchomości https://oswn.pl/

  1. Śląska 64/1 81-304 Gdynia tel. +48 58 620 89 53

Rzecznik Praw Obywatelskich  https://bip.brpo.gov.pl/pl/kategoria-tematyczna/lokatorzy

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa e-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl

 

Szczegółowe informacje na temat efektywności energetycznej można znaleźć na stronach internetowych:

https://www.ure.gov.pl/pl/konsumenci/poradnik-odbiorcy/4766,Poradnik-dla-Odbiorcow-Energii-i-Paliw-Gazowych.html

https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/efektywnosci-energetycznej-budynkow/

 

Informacje dotyczące zasad rozpatrywania skarg i reklamacji

Ewentualne pytania lub reklamacje dotyczące otrzymanego rozliczenia centralnego ogrzewania lub podgrzania wody należy składać do Szczecineckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w terminie 21 dnia od daty otrzymania rozliczenia.

W przypadku zastrzeżeń dotyczących otrzymanych wyjaśnień bądź sposobu rozpatrzenia reklamacji, można zwrócić się do odpowiedniej organizacji, zajmującej się ochroną praw konsumenta. Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie internetowej https://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php