Aktualny skład Rady Nadzorczej Szczecineckiej Spółdzielni Mieszkaniowej:

  1. Gonczarów Adam - Przewodniczący
  2. Zarychta Piotr - Zastępca Przewodniczacego
  3. Kalinowska Małgorzata - Sekretarz
  4. Koścień Jarosław
  5. Kryska Marek
  6. Ludka Damian - w dniu 15.05.2024 złożył pisemną rezygnację z członka RN SzSM
  7. Pałubicka Krystyna
  8. Pazoła Irena
  9. Sagała Jolanta