Zgodnie ze Statutem i ideami spółdzielczości od samego początku swej działalności Szczecinecka Spółdzielnia Mieszkaniowa przywiązywała dużą wagę do pracy społeczno-wychowawczej i upowszechniania kultury. Rada Nadzorcza i Zarząd nie szczędziły wysiłku ani też pieniędzy na tę niezwykle pożyteczną działalność. W powstających nowych osiedlach, w odpowiedzi na zapotrzebowanie społeczne, powstawała baza niezbędna dla prowadzenia pracy kulturalnej i społeczno-wychowawczej. Pierwszą placówką kulturalno-oświatową była świetlica dziecięca na osiedlu PKWN oddana do użytku w 1970 r. W latach następnych powstawały w nowych osiedlach kolejne placówki kulturalno-wychowawcze. W 1972 roku utworzono klub osiedlowy na osiedlu Kopernika dla różnych grup wiekowych. Następnie w 1976 roku utworzono klub dla dorosłych przy ul. Myśliwskiej a w piwnicy powstała modelarnia. W budynku rotacyjnym na osiedlu PKWN w 1977 roku usytuowano Ośrodek Sportowo-Rekreacyjny z siłownią i Klubem Olimpijczyka. Na nowym osiedlu Warszawsko-Chełmińskim w budynku biurowca Spółdzielni zorganizowano nowy ośrodek pracy kulturalno-wychowawczej. W 1985 roku zorganizowano klub na osiedlu „Zachód”.

W tych wszystkich placówkach odpowiednio przygotowana kadra prowadziła intensywną pracę społeczno-wychowawczą na rzecz mieszkańców miasta a przede wszystkim spółdzielców. Ukoronowaniem tego procesu było utworzenie w 1983 roku Spółdzielczego Domu Kultury (SDK), który dzięki profesjonalnym umiejętnościom i ogromnemu zaangażowaniu jego pracowników zajął ważne miejsce na mapie pracy kulturalno-wychowawczej w Szczecinku. SDK i placówki kulturalne w osiedlach, prowadząc pracę kulturalno-wychowawczą i sportowo-rekreacyjną, zapewniły rozwój osobowości dzieci i młodzieży poprzez działające sekcje, zespoły i koła zainteresowań, takie jak: sekcja plastyczna, sekcja fotograficzna, sekcja muzyczna, sekcja modelarska, dziecięcy zespół tańca ludowego „Malwy”, sekcja tenisa stołowego, sekcja karate, sekcja badmintona, sekcja piłki nożnej, sekcja akrobatyki i sekcja brydża sportowego. Ponadto prowadzono półkolonie, zimowiska. Organizowano tu imprezy masowe. W wyniku pracy SDK i placówek kulturalnych w osiedlach nasze zespoły amatorskie, koła i sekcje zainteresowań zdobywały liczne nagrody i wyróżnienia w rywalizacji wojewódzkiej i krajowej. Wiele wyróżnień i nagród zdobył zespół tańca ludowego „Malwy” co zostało uwieńczone wyjazdem do Francji i występami dla Polonii francuskiej. Teatr lalek zdobył wiele złotych i srebrnych lir w Przeglądzie Wojewódzkim Teatrów Lalek. Zdobyliśmy I miejsce w Ogólnopolskim Przeglądzie Modeli Latających w Oleśnicy. Nasze zespoły zdobywały też czołowe miejsca w międzywojewódzkich turniejach rekreacyjnych i konkursach sportowych.

Niestety poczynając od 1990 roku działalność społeczno-wychowawcza naszej placówki ze względu na przemiany ustrojowe w Polsce, trudności finansowe, a także nieprzychylny klimat jaki zaczął się tworzyć w naszym kraju wobec spółdzielczości, musiała ulec zawężeniu i ograniczeniu. Trzeba było zdobyć się na bolesne decyzje. Spółdzielnia zmuszona była zawiesić działalność placówek kulturalno-wychowawczych w osiedlach, zlikwidować dział społeczno-wychowawczy i ograniczyć zatrudnienie w SDK. SDK musiał także w nowych warunkach zmienić styl pracy i nastawić się także na częściowe samofinansowanie swojej działalności (np. wypożyczanie sali widowiskowej na różne imprezy). Najważniejsze jest jednak to, że w tych trudnych warunkach ani Zarząd ani też Rada Nadzorcza Spółdzielni nie zrezygnowały z kontynuacji pracy społeczno-wychowawczej.

Dotychczas SDK prowadził następujące sekcje, zespoły, kluby i koła zainteresowań:

nauka gry na instrumentach muzycznych - pianino i gitara, kurs języka angielskiego dla początkujących i zaawansowanych, gry komputerowe, klub video, koło plastyczne, pokój gier i zabaw w ramach którego prowadzi się działalność opiekuńczo-wychowawczą. Najliczniejszą i najdłużej działającą sekcją jest klub seniora, który pracując aktywnie od 1970 roku skupia 80 członków. SDK organizuje także wiele imprez kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych i rozrywkowych. Z dużym powodzeniem organizuje półkolonie i pracuje z dziećmi w okresie ferii zimowych. Szczególną opieką otacza dzieci i młodzież ze środowisk uboższych i zaniedbanych.
SDK jest obecnie jedną z ważnych placówek kulturalno-wychowawczych na terenie Szczecinka. W orbicie jego wpływów znajduje się około 300 osób – dzieci, młodzieży i dorosłych, szczególnie ludzi w tzw. złotym wieku. Osiągnięcia SDK, społeczne zapotrzebowanie na działalność kulturalno-wychowawczą, a także docenienie roli tej pracy przez Zarząd i Radę Nadzorczą dają podstawy do nadziei, że w przyszłości gdy sytuacja Spółdzielni będzie lepsza – będzie można znowu rozwinąć pracę społeczno-wychowawczą we wszystkich osiedlach.

autor: Kazimierz Kania