Spółdzielczy Dom Kultury rozpoczyna zapisy na Akcję letnią ”Zielona świetlica”, która w tym roku organizowana będzie w formie zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci w wieku 6-10 lat.
Akcja podzielona będzie na 5-cio dniowe turnusy i trwać będzie od 28.06. do 30.07.2021 roku.

SDK będzie funkcjonował zgodnie z aktualnie obowiązującymi wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.

Stworzenie bezpiecznych warunków dla wszystkich uczestników jest dla nas priorytetowym zadaniem.

Oferujemy:

  • opiekę pedagogiczną
  • ubezpieczenie dzieci NNW
  • wyprawkę plastyczną
  • zróżnicowany program
    w tym: zajęcia rekreacyjno-sportowe, edukacyjno-poznawcze, warsztaty kreatywne.

Chcemy pozwolić dzieciom na kreatywność, zachęcić do nieszablonowego myślenia i poznawania świata poprzez zabawę.


Zapisy i szczegółowe informacje:

Spółdzielczy Dom Kultury tel. 94 37 43822 wew.29

 


Plakat półkolonia Zielona świetlica