Komisja konkursowa powołana przez organizatora dokonała przeglądu balkonów zgłoszonych na konkurs pn. „Najpiękniejsze świąteczne iluminacje” w zasobach Szczecineckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Szczecinku.

Komisja oceniła wykonanie i estetykę instalacji, pomysłowość wykonawców oraz wniesiony wkład w stworzenie świątecznego nastroju na naszych osiedlach.

Podsumowanie konkursu oraz wręczenie okolicznościowych dyplomów i upominków w postaci bonów do zrealizowania w sklepie „Ogród” odbyło się 28.01.2021 w siedzibie SZSM.

Laureaci:

  • Zofia Burzyńska Bednarz
  • Żuprańska Danuta
  • Rak Barbara i Wiesław
  • Dacko Anna

Wyróżnienia:

  • Matyśniak Zdzisława
  • Silistrowska Iwona
  • Macka Iwona
  • Rodzik Janusz i Jadwiga
  • Kochanowscy Zbigniew i Teresa

Wszystkim uczestnikom dziękujemy i zapraszamy do udziału w kolejnych konkursach.