OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

Szczecinecka Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza przetarg nieograniczony na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w zasobach Szczecineckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w 2023r.

    Ogłoszenie - wymiana okien i drzwi

  1. SIWZ - Roboty remontowe na 2023r.
  2. Załącznik nr 1 - Karta ofertowa
  3. Załącznik nr 2 - Oświadczenia wykonawcy
  4. Załącznik nr 3 - Wykaz wykonywanych robót w okresie 2 lat
  5. Załącznik nr 4 - Umowa na roboty budowlane
  6. Załącznik nr 5 - Umowa powierzenia danych osobowych