OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Szczecinecka Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlano - instalacyjne instalacji wod-kan, gazowej i CO w zasobach Szczecineckiej Spółdzielni Mieszkaniowej na rok 2023.

 

    Ogłoszenie - Roboty remontowe instalcji wod-kan, gazowej i CO na 2023r.

  1. SIWZ - Roboty remontowe instalacji wod-kan, gazowej i CO
  2. Załącznik nr 1 - Karta ofertowa
  3. Załącznik nr 2 - Oświadczenia wykonawcy
  4. Załącznik nr 3 - Wykaz wykonywanych robót w okresie 2 lat
  5. Załącznik nr 4 - Umowa na roboty budowlane
  6. Załącznik nr 5 - Umowa powierzenia danych osobowych