Szczecinecka Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane w zasobach
Szczecineckiej Spółdzielni Mieszkaniowej na rok 2022.

 

Załączniki:

1. Ogłoszenie o przetargu - roboty dachowe, remonty kominów.

2. SIWZ - Roboty remontowe na 2022r. - dachy.

3. Załącznik nr 1 - Karta ofertowa - 2022r.

4. Załącznik nr 2 - Oświadczenia wykonawcy - 2022r.

5. Załącznik nr 3 - Wykaz wykonywanych robór w okresie 2 lat -2022r.

6. Załącznik nr 4 - Umowa na roboty budowlane - 2022r.

7. Załącznik nr 5 - Umowa powierzenia danych osobowych 2022r.

 

Zamieszczono: Poniedziałek 17.01.2022 r.