Zarząd Szczecineckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Szczecinku poniżej przedstawia opinie prawne dotyczące możliwości wprowadzenie stałej opłaty cyrkulacyjnej.

 

Jednocześnie Zarząd Szczecineckiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że na podstawie art. 45a ust. 8 pkt 2a oraz 3b Prawa Energetycznego, rozliczenie podgrzania wody za rok 2024 odbędzie się z uwzględnieniem w/w zapisów. Zatem, rozliczenie roczne kosztów podgrzania wody będzie zawierało informacje z podziałem na koszty stałe podgrzania wody rozliczone na lokal mieszkalny oraz koszty zmienne podgrzania wody rozliczone zgodnie ze zużyciem indywidualnym wykazanym na wodomierzach lokalowych..

Natomiast, z początkiem nowego okresu rozliczeniowego zostanie wprowadzona opłata o nazwie „opłata stała podgrzania wody”, która zostanie wyliczona na podstawie kosztów stałych dostawy energii cieplnej na cele ciepłej wody użytkowej na nieruchomości podzielonych przez liczbę lokali w budynku/powierzchnie użytkową lokali. Zaś zaliczka na podgrzanie wody zostanie skalkulowana w nowy sposób uwzględniający tylko i wyłącznie koszty zmienne dostawy energii cieplnej na cele c.w.u. do nieruchomości. 

  1. Opinia prawna mec. Adam Mrówka
  2. Opinia prawna Raczyński-Skalski