Zarząd Szczecineckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Szczecinku informuje, że uchwałą Rady Nadzorczej nr 25/2022 z 28.12.2022r został uchwalony Regulamin ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w lokalach mieszkalnych, użytkowych oraz garażach obowiązujący w Szczecineckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Szczecinku. Regulamin dostępny jest w zakładce „poradnik mieszkańca – dokumenty i regulaminy”