Zarząd Szczecineckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Szczecinku informuje, że uchwałą Rady Nadzorczej
nr 27/2022 z 28.12.2022r został uchwalony Regulamin rozliczania kosztów zakupu ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody użytkowej w Szczecineckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Szczecinku. Regulamin dostępny jest  po zalogowaniu się do IOK – zakładka „dokumenty”.