Szanowni Państwo,

Na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym. (Dz.U. 2022 poz. 1) oraz ustawy z dnia 26 stycznia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. 2022 poz. 202) między innymi mieszkańcy naszych zasobów mogą składać wnioski o realizację dodatków osłonowych i energetycznych. Dodatki te są elementem rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma na celu zniwelowanie wzrostu cen energii, gazu a także żywności.

Świadczenie przysługuje gospodarstwom jednoosobowym, których dochód nie przekracza netto kwoty 2100 zł miesięcznie oraz gospodarstwom wieloosobowym, których dochód nie przekracza kwoty netto 1500 zł miesięcznie. Dodatek osłonowy przysługuje również w przypadku przekroczenia dochodu.
W takiej sytuacji należny dodatek będzie umniejszony o kwotę przekroczenia dochodu. Dodatku nie będzie wypłacany, jeżeli jego wysokość po zastosowaniu powyższej zasady byłaby niższa niż 20 zł.

Świadczenie jest realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku,
w budynku przy ul. Koszalińskiej 89.

 

Poniżej dokumenty źródłowe do pobrania:

1. Ustawa o dodatku osłonowym

2. Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu