szsm

Działy Organizacyjne

Lp. Nr pok. Nazwa stanowiska Imię i nazwisko Nr telefonu
1 1a Prezes Zarządu
- przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków
inż. Barbara Kucab 94 374 38 22
2 1b Z-ca Prezesa Zarządu
- przyjmowanie interesantów w sprawach techniczno-organizacyjnych
mgr inż. Paweł Wronowski 94 374 38 22
3 14 Członek Zarządu - Główna Księgowa
- przyjmowanie interesantów w sprawach finansowo-księgowych
mgr Mariola Rudnicka 94 374 38 22 wew. 34
4 13 Z-ca Głównego Księgowego
- udzielanie wyjaśnień w sprawach zaległości czynszowych i windykacji należności
  94 374 38 22 wew. 33
5 11 Dział Członkowski
- sprawy członkowskie i własnościowe mieszkań
- przekształcenia własnościowe mieszkań
  94 374 38 22 wew. 30
6 9

Radca Prawny - udzielanie wyjaśnień w sprawach prawnych dotyczących spółdzielni
- udzielanie wyjaśnień w sprawach statutowo-regulaminowych

  94 374 38 22 wew. 27
7 04 Dział Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi
Kierownik Działu

- wszelkie sprawy techniczno-organizacyjne związane z funkcjonowaniem lokali mieszkalnych i użytkowych
  94 374 38 22 wew. 41
8 03 Stanowisko modernizacji i remontów zasobów
- wydawanie warunków przeprowadzania remontów i modernizacji mieszkań i lokali
- odbiory wykonanych modernizacji i remontów
- rozliczanie ekwiwalentów za wymianę okien
  94 374 38 22 wew. 40
9 02

Stanowisko obsługi lokali użytkowych i garaży
- załatwianie wszelkich spraw organizacyjnych związanych z użytkowaniem i najmem garaży

- podział kosztów na nieruchomości

  94 374 38 22 wew. 39
10 06

Specjalista ds. GZM

-rozliczanie obciążeń lokali użytkowych za dostarczane media

-przyjmowanie deklaracji  i rozliczanie wywozu nieczystości

  94 374 38 22 wew. 43
11 09 Stanowisko Inwestycji
- realizacja planu modernizacji zasobów
- przekształcenia mieszkań
  94 374 38 22 wew. 44
12 05 Stanowisko ds. instalacji i rozliczania ciepła
- wydawanie warunków przeprowadzania remontów i modernizacji instalacji mieszkań i lokali użytkowych
- odbiory wykonanych modernizacji i remontów instalacji
- rozliczanie dostaw ciepła
  94 374 38 22 wew. 42
13

014,015, 016

Dział Czynszów
- ewidencja i weryfikacja opłat czynszowych
- ewidencja i weryfikacja opłat za centralne ogrzewanie i wodę
 

wew. 35
wew. 36
wew. 37

14 6,7,8 Dział Księgowy
- udziały, zapłaty za faktury
- wkłady, uzgodnienia sald z dostawcami
- czynsze lokali użytkowych, normatywy
  wew. 24
wew. 25
wew. 26
15 10 Stanowisko samorządowe
- statuty, protokóły, regulaminy akty prawne S.M.
  94 374 38 22 wew. 28
16 016 Kasa

 

94 374 38 22 wew. 38
17   Spółdzielczy Dom Kultury
 
94 374 38 22 wew. 29
18   Administracja "Śródmiejska" ul. Myśliwska 11c
- bieżące sprawy eksploatacyjne
- rozliczanie dostawy wody

Kierownik

Inspektor

Inspektor

wew. 70

wew. 71

wew. 72

19   Administracja "Wschód" ul. Spółdzielcza 2
- rozliczanie dostawy wody 
- bieżące sprawy eksploatacyjne 

Kierownik

Inspektor

Inspektor

wew. 60

wew. 61

wew. 62

20   Administracja "Zachód" ul. Budowlanych 2
- bieżące sprawy eksploatacyjne
- rozliczanie dostawy wody

p.o. Kierownika

Inspektor

Inspektor

wew. 50

wew. 51

wew. 52

21   Pogotowie techniczne
- zgłaszanie awarii
Zespół dyżurny 604 981 982