szsm

Statut i regulaminy

 

Regulamin Porządku Domowego Szczecineckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

 

Regulamin określający obowiązki Spółdzielni i użytk. lokali oraz garaży w SZSM

 

Regulamin rozliczania opłat za zużycie zimnej i ciepłej wody.

 

Regulamin zasad postępowania przy prowadzeniu windykacji

 

Regulamin Zasad Rozliczania Kosztów Dostaw Energii Cieplnej

 

Regulamin Rady Nadzorczej SZSM 2018.pdf

 

Regulamin Walnego Zgromadzenia 2018 SZSM.pdf

 

Statut SZSM 2018 tekst jednolity 2018.pdf

 

Regulamin określający tryb i zasady przeprowadzania przetargów na ustanowienie prawa odrębnej własności lokali mieszkalnych