szsm

Obwieszczenie o uchwale zarządu 6/2021

Zarząd Spółdzielni informuje, że projekt uchwały został wyłożony w lokalu Spółdzielni przy ul. Warcisława IV 14a i dostępny jest do wglądu w dniach od 29.03.2021. do 12.04.2021. Ponadto poniżej zamieszczono projekt uchwały oraz mapę. 
Załącznik nr 1 do projektu uchwały nr 6/2021 (wykaz osób uprawnionych do ustanowienia odrębnej własności), ze względu na ochronę danych osobowych „RODO”  dostępny jest do wglądu w biurze Szczecineckiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Warcisława IV 14a, w Szczecinku.
Informujemy że swoje dane osobowe, powierzchnie lokali oraz udziały w częściach wspólnych ujęte w wyżej wymienionym załączniku można także sprawdzić telefoniczne pod numerem  94 37 438 22 wewnętrzny 30.