szsm

Spotkania Seniorów

Godziny spotkań:
Środa   –  16.00

Raz w miesiącu  zabawa taneczna  (koszyczkowe)