szsm

Groteka

Groteka  - zajęcia świetlicowe

Godziny prowadzonych zajęć w 2017/2018:
Wtorek, piątek, sobota  12.00 -14.00